Stap die Camino

Pelgrimstogte. Eeu oue tradisies vind weer herlewing in die 21ste eeu

‘n Pelgrimstog, het die vermoë om jou lewe ingrypend te verander en te verryk. Miskien is dit omdat jy gaan reis met ’n doel, of dalk is dit die duisende jare se gebede wat al deur miljoene ander pelgrims op ‘n spesifieke roete gebid is. Hoe dit ook al sy, of jy die Camino de Santiago (Spaanse pelgrimstogte) Via Francigena (in Itlië), Via Podiensis (Frankryk) of die Pelgrimstog van Hoop (in Suid-Afrika) gaan stap.... pelgrimstogte maak gesond, nuut en vry!

Die ‘Camino de Santiago’ of ‘Weg van St Jakobus’ is die Pelgrimstog wat uiteindelik eindig by die katedraal van Santiago de Compostela in Galicia, Noord-Wes Spanje. Legende het dit dat hierdie Jakobus se sendingsroete was, en dat hy uiteindelik in Santiago, die eindpunt van die Camino begrawe is. Pelgrimstogte het altyd ‘n “Kilometer 0” ‘n eindpunt – die plek waarheen jy oppad is. So is die Vatikaanstad de Via Francigena se Km 0 en aankoms by die ligtoring van Agulhas die Pelgrimstog van Hoop se laaste paar tree. Pelgrims lê ‘n afstand af, los kilometers agter hulle, maar simbolies ook gewoonlik iets meer persoonlik.

So mense stap pelgrimstogte vir verskillende redes. Sommige stap om ’n era of gebeurtenis af te sluit. Ander wil ’n nuwe begin inhuldig. Party doen dit suiwer vir die avontuur daarvan! Een ding is seker, niemand gaan huis toe sonder ’n paar lewensveranderende stories nie!

So kom stap saam! Stap alleen, of saam met iemand, of as deel van een van ons groepe. Stap teen jou eie tempo en met jou eie gedagtes, of stap kuier-kuier saam met ’n mede-pelgrim. Elke oggend lê ’n nuwe roete met ’n paar nuwe uitdagings voor en aan die einde van elke dag se stap kan jy uitspan by ‘n uitsoek hotelletjie, die dag se stories met ’n mede-pelgrim deel en weet daar is ‘n skoon bed wat op jou wag!

Jy kan enige datum kies of saam op een van ons geskeduleerde toere gaan. Ons bespreek vooraf jou akkommodasie (ontbyt ingesluit) en reël dat jou bagasie daagliks vervoer word. Daarmee saam gee ons vir jou ’n volledige dag-tot-dag stap handleiding met roetekaarte en stap informasie. Jy volg net die pyle en skulpies tot by Km 0. Kom beleef hierdie avontuur saam met ons!

--

A pilgrimage can profoundly change and enrich your life. It might be because you're travelling with a purpose. Maybe it's the thousands of years of prayers that have been prayed by millions of other pilgrims on a specific route. Either way, whether you walk the Camino de Santiago (Spanish pilgrimages) Via Francigena (in Italy), Via Podiensis (France) or the Pilgrimage of Hope (in South Africa) ... pilgrimages heal, make new and make free!

The 'Camino de Santiago' or 'Way of St James' is the Pilgrimage which finally ends at the Cathedral in Santiago de Compostela in Galicia, North West Spain. Legend has it that this was James' missionary route and that he was eventually buried in Santiago. Pilgrimages always have a "Kilometer 0" endpoint.  You are on your way to a specific place. Therefore the Vatican City is Km 0 of the Via Francigena and arrival at the lighthouse of Agulhas, the final arrival point of the Pilgrimage of Hope routes in South Africa. In doing so, pilgrims cover a distance by leaving kilometres behind them, but symbolically usually also something more personal.

People walk pilgrimages for different reasons. Some walk to end an era or event. Others want to inaugurate a new beginning. Some do it purely for the adventure of it! But one thing is for sure, no one returns home without a few life-changing stories!

So pick up your walking stick and come walk with us! You can walk alone, with a walking companion, or as part of a group. Walk at your own pace and with your own thoughts, or at times with a fellow pilgrim. Each morning presents a new route with some new challenges and at the end of each day's walk, you can relax at a select hotel, and share the day's stories with fellow pilgrims knowing there is a clean bed waiting for you!

You can choose any date or go on one of our scheduled tours. We book your accommodation in advance, breakfast and if you would prefer, supper included, and arrange for your luggage to be transported daily. Along with this, we give you a complete day-to-day walking manual with route maps and walking information. You just follow the arrows and shells all the way to Kilometer 0.

Experience this adventure with us!

What makes us different?

Hotels
We arrange your accommodation in 2 and 3 star hotels, on or close to the route. Double or single rooms with private facilities (no dormitories or shared accommodation).

Transfer Luggage
We transport your luggage daily, you only walk with a light backpack.

 
 
 

What to pack list
We give you a "What to pack" list with tips and ideas to help you in your preparation for your Camino.

 
 

Camino package
You receive a 'Camino package' four weeks before your Camino, included is a daily walking manual, route maps, accommodation vouchers and other handy materials you need.

We do the paperwork
We arrange your Camino Passport and registrations (you need them for your Schengen Visa).

Registration & Visa
If you are unsure about your Schengen Visa application, we can help you. The costs for Schengen Visa assistance are R350 per application.

24 hour assistance!
During your Camino we are just a whatsapp away!

Any distance & dates
You choose the route, date and distance you want to walk, we do the rest!

DOWNLOAD OUR FREE E-BOOK CATALOGUE

Start planning your Camino

Thinking about your next Camino journey? Download our free e-book catalogue that will give you an overview of the Camino de Santiago routes we offer, the distances and general information about each route.